วิ่งรักษ์โลก - Plogging Hero Run Back

เร็วๆ นี้

Information

วันที่จัดงาน 15 กันยายน 2018
ที่ตั้ง Anywhere
สถานที่ บางกะเจ้า
เวบไซต์ http://www.thaivirtualrace.com
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียด

Details

Plogging Hero Run 2018 - Plogging วิ่งรักษ์โลก

กิจกรรมวิ่งที่คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์รักษาโลกของเราให้น่าอยู่ตลอดไป ขอเชิญชวนเหล่า Hero นักวิ่งร่วมกิจกรรม Plogging เดิน-วิ่งพร้อมเก็บขยะในระยะทาง 2.5 กิโลเมตรขึ้นไป พร้อมรับเหรียญรางวัล Plogging Hero

วันที่ร่วมกิจกรรม: 1-31 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดกิจกรรม: Virtual Run สามารถวิ่งได้ทุกที่ทุกเวลา
ค่าสมัคร: 350/550 บาท
สิ่งที่จะได้รับ: เหรียญรางวัล Plogging Hero (เสื้อที่ระลึกในกรณีเลือกแพ็คเกจพร้อมเสื้อ)

//การเข้าร่วมกิจกรรม
1.ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2.ออกวิ่งหรือเดินระยะทาง 2.5 กม. พร้อมเก็บขยะอย่างน้อย 10 ชิ้น
3.ส่งบันทึกผลระยะทางจากด้วยแอพลิเคชั่น GPS และภาพถ่ายขยะที่คุณเก็บได้
4.รอรับเหรียญ Plogging Hero และเสื้อที่ระลึก

//ค่าสมัคร
1.แพ็คเกจ A ลงทะเบียนพร้อมรับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 350 บาท
2.แพ็คเกจ B ลงทะเบียนพร้อมรับเหรียญและเสื้อ ค่าสมัคร 550 บาท

//สิ่งที่จะได้รับ
1.เหรียญรางวัล Plogging Hero
2.E-Bib
3.กรณีสมัครแพ็คเกจ B ได้รับเสื้อที่ระลึก


//การชำระเงิน
ผ่านระบบ mPay ด้วยบัตรเครดิต เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ Familymart, Tops
**โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้

//เงื่อนไขและกติกา
1. กำหนดระยะเวลาการวิ่ง 1- 31 ธันวาคม 2561
2. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัล
3. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งหลักฐานการวิ่งไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลแต่จะยังคงได้รับเสื้อที่ระลึกตามแพ็คเกจการสมัครที่เลือก
4. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, รณรงค์การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามผ่าน inbox หรือ ไลน์ ไอดี: @thaivirualrace
Virtual Run Thailand

Rules


Map

Not available