วิ่ง 12 ราศี 2019 (มังกร-มีน) Back

Information

วันที่จัดงาน 1 มกราคม 2020
ที่ตั้ง Anywhere
สถานที่ Anywhere
เวบไซต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียด

Details

วิ่ง 12 ราศี - Zodiac Virtual Run Challenge 2019 (มังกร-มีน)
(เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม)

กิจกรรมวิ่งที่จะสร้างพลังให้คุณออกวิ่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2019
#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต 

ลงทะเบียนวิ่ง 12 ราศี 
 
ระยะทาง: 25 กม/ 50 กม./100 กม./200 กม. 

สถานที่: ทุกที่ ทุกเวลา 

วิธีการร่วมกิจกรรม 
1.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
2.ออกวิ่งสะสมระยะทางตามเป้าหมายที่เลือก 25 กม/ 50 กม./100 กม./200 กม. 
3.ส่งบันทึกผลระยะทางรวมที่คุณวิ่ง 
4.รอรับเหรียญราศีประจำเดือน 

ค่าสมัคร
1.แพ็คเกจ A สมัครราศีเดียว-รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 300 บาท
2.แพ็คเกจ B สมัครราศีเดียว-รวมเหรียญและเสื้อ ค่าสมัคร 550 บาท 
3.แพ็คเกจ C สมัคร 3 ราศี - รวมเหรียญ 3 ราศี และเสื้อที่ระลึกในช่วงราศีนั้น ค่าสมัคร 950 บาท
3.แพ็คเกจ D สมัคร 12 ราศี -รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 2,900 บาท (เปิดรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562)
4.แพ็คเกจ E สมัคร 12 ราศี -รวมเหรียญ เสื้อ 4 แบบ และกรอบบรรจุเหรียญ ค่าสมัคร 4,200 บาท (เปิดรับสมัครวันที่ 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562)

สิ่งที่จะได้รับ
1.เหรียญรางวัลประจำราศี 12 เหรียญ จารึกระยะทางเป้าหมายของคุณ
2.e-BIB (ดาวน์โหลดได้จากบัญชีผู้สมัคร)
3.ผู้สมัครแพ็คเกจ E รับเสื้อที่ระลึก 4 แบบ  
4.ผู้สมัครแพ็คเกจ E รับกรอบบรรจุเหรียญ 1 ชิ้น
**ผู้พิชิตครบ 12 ราศี ผู้พิชิตวิ่งครบ 12 เดือนจะได้รับเหรียญพิเศษ "The Sun Conqueror" อีกหนึ่งเหรียญ โดยต้องเป็นผู้สมัครครบทั้ง 12 เดือนในแพ็คเกจใดก็ได้และวิ่งบรรลุเป้าหมายของคุณในทุกเดือน

การส่งผล 
-ส่งเข้าระบบผ่านบัญชี Chekrace ที่เมนู My Race http://www1.chekrace.com/my/virtualRaces 
-ส่งผลภายในเดือนของราศีนั้น

การชำระเงิน 
ผ่านระบบ mPay ด้วยบัตรเครดิต เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ Familymart, Tops **โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้ 

การกุศล 
รายได้จากทุกการสมัครส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 

การจัดส่ง
-เหรียญรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครหลังสิ้นสุดเดือนราศีนั้น โปรดระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องครบถ้วน


FAQ ถาม-ตอบ 
หาคำตอบข้อมูลกิจกรรม https://goo.gl/xc2UKe

Rules

เงื่อนไขและกติกา 

1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งของแต่ละราศีตามระยะทางที่เลือกลงทะเบียนไว้
2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีและรางวัลผู้พิชิต 12 ราศี ต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่สะสม รวมระยะทางไม่ต่ำกว่าที่ได้เลือกไว้ในการสมัคร 
3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่ง 12 ราศี 
4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลการวิ่งหรือส่งผลวิ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือกจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำราศี 
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม 
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี 
7. เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว

Map

Not available