วิ่ง 12 ราศี 2020 Back

Information

วันที่จัดงาน 1 มกราคม 2020
ที่ตั้ง Anywhere
สถานที่ Anywhere
เวบไซต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียด

Details

วิ่ง 12 ราศี - Zodiac Virtual Run Challenge 2020

30 Days Running Challenge

พิชิตเหรียญวิ่ง 12 นักษัตร  

.

**(แพ็คเกจ 12 นักษัตร)**

กิจกรรมวิ่งที่จะสร้างพลังให้คุณออกวิ่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2020

#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต

.

ระยะทาง: 25 กม/ 50 กม./100 กม./200 กม.

วันวิ่ง: 1-31 ธันวาคม 2563

สถานที่: ทุกที่ ทุกเวลา

.

ลิงค์สมัคร

- สมัครนักษัตรปีชวด Package A/B (RAT)

https://www1.chekrace.com/race/January2020

- สมัครนักษัตรปีชวด-ขาล Package C (RAT-TIGER)

https://www1.chekrace.com/race/2020zodiacq1

- สมัคร 12 นักษัตร Package D/E 

https://www1.chekrace.com/race/zodiac2020

.

ค่าสมัคร

1.แพ็คเกจ A สมัครนักษัตรเดียว - รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 350 บาท

2.แพ็คเกจ B สมัครนักษัตรเดียว - รวมเหรียญและเสื้อ ค่าสมัคร 550 บาท 

3.แพ็คเกจ C สมัคร 3 นักษัตร - รวม 3 เหรียญและเสื้อ 1 แบบ ค่าสมัคร 950 บาท 

3.แพ็คเกจ D สมัคร 12 นักษัตร - รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 3,200 บาท 

4.แพ็คเกจ E สมัคร 12 นักษัตร - รวมเหรียญ + เสื้อ 4 แบบ และ กรอบบรรจุเหรียญ ค่าสมัคร 4,200 บาท 

.

วิธีการร่วมกิจกรรม

1.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

2.ออกวิ่งสะสมระยะทางตามเป้าหมายที่เลือก 25 กม/ 50 กม./100 กม./200 กม.

3.ส่งบันทึกผลระยะทางรวมที่คุณวิ่ง

4.รอรับเหรียญนักษัตรของเดือนนั้น

.

สิ่งที่จะได้รับ

1.เหรียญรางวัลประจำนักษัตร จารึกระยะทางเป้าหมายของคุณ

2.e-BIB (ดาวน์โหลดได้จากบัญชีผู้สมัคร)

3.ผู้สมัครแพ็คเกจ E รับเสื้อที่ระลึก 4 แบบ

4.ผู้สมัครแพ็คเกจ E รับกรอบบรรจุเหรียญ

**ผู้พิชิตครบ 12 ราศี ผู้พิชิตวิ่งครบ 12 เดือนจะได้รับเหรียญพิเศษ "The Sun Conqueror" 
อีกหนึ่งเหรียญ โดยต้องเป็นผู้สมัครครบทั้ง 12 เดือนในแพ็คเกจใดก็ได้และวิ่งบรรลุเป้าหมายของคุณในทุกเดือน

.

การส่งผล 

-ส่งเข้าระบบผ่านบัญชี Chekrace ที่เมนู My Race http://www1.chekrace.com/my/virtualRaces 

-ส่งผลภายในเดือนของราศีนั้น ส่งภาพระยะทางรวมเพียงภาพเดียว

-ผู้สมัครแพ็คเกจ 12 ราศี D/E นับระยะทางสะสมตลอดทั้งปี 

(บางเดือนที่วิ่งไม่ถึงเป้าหมายสามารถวิ่งชดเชยเดือนถัดไปได้)

.

การชำระเงิน 

ผ่านระบบ mPay ด้วยบัตรเครดิต เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ Familymart, Tops 

**โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้ 


การกุศล 

รายได้จากทุกการสมัครส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 


การจัดส่ง
-เหรียญรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครหลังสิ้นสุดเดือนราศีนั้น
**เริ่มจัดส่งนักษัตรแรกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์**

Rules

เงื่อนไขและกติกา 
1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งของแต่ละราศีตามระยะทางที่เลือกลงทะเบียนไว้ 
2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีและรางวัลผู้พิชิต 12 นักษัตร ต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่สะสม รวมระยะทางไม่ต่ำกว่าที่ได้เลือกไว้ในการสมัคร โดยผู้สมัครรวม 12 นักษัตร สามารถใช้ผลรวมสะสมได้
3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่ง 12 นักษัตร
4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลการวิ่งหรือส่งผลวิ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือกจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำนักษัตร
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม 
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี 

7. เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว

Map

Not available