วิ่ง 12 ราศี - ลงทะเบียน 12 ราศี Back

ปิดรับสมัคร

Information

วันที่จัดงาน 1 เมษายน 2018
ที่ตั้ง All Places
สถานที่ All Places
เวบไซต์ http://www.thaivirtualrace.com
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียด

Details

วิ่ง 12 ราศี - Zodiac Virtual Run Challenge 2018 - ราศีเมษ
กิจกรรมวิ่งที่จะสร้างพลังให้คุณออกวิ่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2018
#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต

ลงทะเบียนวิ่ง 12 ราศี แพ็คเกจ 12 เดือน 

ระยะเวลาสะสมระยะทาง: สะสมแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 

ระยะทาง: 25 กม./ 50 กม./ 100 กม. / 200 กม. 

สถานที่: ทุกที่ ทุกเวลา

วิธีการร่วมกิจกรรม
1.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามแพ็คเกจการสมัครที่ต้องการ พร้อมเลือกเป้าหมายระยะทางวิ่งรวมของคุณในแต่ละเดือน ระยะทางให้เลือก 25 กม. 50 กม. 100 กม. และ 200 กม.
2.ออกวิ่งสะสมระยะประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมาย
3.ส่งบันทึกผลระยะทางรวมที่คุณวิ่งในแต่ละเดือน
4.รอรับเหรียญราศีประจำเดือน

ช่องทางลงทะเบียน
1.ลงทะเบียนแพ็คเกจ A ราศีเมษ (รับเฉพาะเหรียญ) กด 
2.ลงทะเบียนแพ็คเกจ B ราศีเมษ (รวมเหรียญและเสื้อที่ระลึก) กด 
3.ลงทะเบียนแพ็คเกจ C 12 ราศี (รับเฉพาะเหรียญ) กด 
4.ลงทะเบียนแพ็คเกจ D 12 ราศี (รวมเหรียญ เสื้อและกรอบบรรจุเหรียญ) กด 


ค่าสมัคร
1.แพ็คเกจ A สมัครราศีเดียว-รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 300 บาท
2.แพ็คเกจ B สมัครราศีเดียว-รวมเหรียญและเสื้อ ค่าสมัคร 500 บาท 
3.แพ็คเกจ C สมัคร 12 ราศี -รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 2,800 บาท (เปิดรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2561)
4.แพ็คเกจ D สมัคร 12 ราศี -รวมเหรียญ เสื้อ 4 แบบ และกรอบบรรจุเหรียญ ค่าสมัคร 3,900 บาท (เปิดรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2561)

สิ่งที่จะได้รับ
1.เหรียญรางวัลประจำราศี 12 เหรียญ จารึกระยะทางเป้าหมายของคุณ
2.e-BIB
3.เหรียญรางวัลพิเศษสำหรับผู้พิชิตเป้าหมายครบทั้ง 12 ราศี
4.ผู้สมัครแพ็คเกจ D รับเสื้อที่ระลึกคอลเลคชั่นจักรวาล 4 แบบ 4 ตัว 
5.ผู้สมัครแพ็คเกจ D รับกรอบจักรวาลบรรจุเหรียญ 1 ชิ้น


การชำระเงิน
ผ่านระบบ mPay ด้วยบัตรเครดิต เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ Familymart, Tops
**โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้

การกุศล
รายได้จากกิจกรรมส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

การจัดส่งเหรียญผู้พิชิต
-ส่งผลก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
-เหรียญรางวัลจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัคร

ผู้พิชิตครบ 12 ราศี
ผู้พิชิตวิ่งครบ 12 เดือนจะได้รับเหรียญพิเศษ "The Sun" อีกหนึ่งเหรียญ โดยต้องเป็นผู้สมัครครบทั้ง 12 เดือนในแพ็คเกจใดก็ได้และวิ่งบรรลุเป้าหมายของคุณในทุกเดือน

FAQ ถาม-ตอบ
หาคำตอบข้อมูลกิจกรรม https://goo.gl/xc2UKe

Rules

เงื่อนไขและกติกา
1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งของแต่ละราศีภายในเดือนที่กำหนดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือน
2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีและรางวัลผู้พิชิต 12 ราศี ต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่สะสม รวมระยะทางไม่ต่ำกว่าที่ได้เลือกไว้ในการสมัคร และอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของเดือนนั้นๆ
3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่ง 12 ราศี
4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลการวิ่งหรือส่งผลวิ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือก ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีในเดือนวิ่ง แต่จะยังคงได้รับเสื้อที่ระลึกตามแพ็คเกจการสมัครที่เลือก
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
7. เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว

Map

Not available