Zodiac Challenge ราศีพฤษภ Back

Information

วันที่จัดงาน 1 พฤษภาคม 2019
ที่ตั้ง Anywhere
สถานที่ Anywhere
เวบไซต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียด

Details

วิ่ง 12 ราศี - Zodiac Virtual Run Challenge 2019 - ราศีพฤษภ (ราศีที่สองของซีรีย์)
กิจกรรมวิ่งที่จะสร้างพลังให้คุณออกวิ่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2019
#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต

ลงทะเบียนวิ่ง 12 ราศี ประจำราศีพฤษภ

ระยะทาง: 25 กม/ 50 กม./100 กม./200 กม.

วันวิ่ง: 1-31 พฤษภาคม 2562

สถานที่: ทุกที่ ทุกเวลา

ลิงค์สมัคร
-สมัคร 3 ราศี Package C (Aries-Gemini)

วิธีการร่วมกิจกรรม
1.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
2.ออกวิ่งสะสมระยะทางตามเป้าหมายที่เลือก 25 กม/ 50 กม./100 กม./200 กม.
3.ส่งบันทึกผลระยะทางรวมที่คุณวิ่ง
4.รอรับเหรียญราศีประจำเดือน


สิ่งที่จะได้รับ
1.เหรียญรางวัลประจำราศี 
2.e-BIB
3.เสื้อที่ระลึก (เฉพาะผู้มัครแพ็คเกจ B)

การส่งผล
ส่งเข้าระบบผ่านบัญชี Chekrace ที่เมนู My Race
http://www1.chekrace.com/my/virtualRaces

การชำระเงิน

ผ่านระบบ mPay ด้วยบัตรเครดิต เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ Familymart, Tops
**โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้


การกุศล
รายได้จากทุกการสมัครส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

การจัดส่งเหรียญผู้พิชิต
-เหรียญรางวัลแจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งหลังสิ้นสุดเดือนของราศีนั้น

ผู้พิชิตครบ 12 ราศี
ผู้พิชิตวิ่งครบ 12 เดือนจะได้รับเหรียญพิเศษ "The Sun Conqueror" อีกหนึ่งเหรียญ โดยต้องเป็นผู้สมัครครบทั้ง 12 เดือนในแพ็คเกจใดก็ได้และวิ่งบรรลุเป้าหมายของคุณในทุกเดือน

FAQ ถาม-ตอบ
หาคำตอบข้อมูลกิจกรรม https://goo.gl/xc2UKe


Rules

เงื่อนไขและกติกา
1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งของแต่ละราศีตามระยะทางที่เลือกลงทะเบียนไว้
2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีและรางวัลผู้พิชิต 12 ราศี ต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่สะสม รวมระยะทางไม่ต่ำกว่าที่ได้เลือกไว้ในการสมัคร
3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่ง 12 ราศี
4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลการวิ่งหรือส่งผลวิ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือกจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำราศี
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
7. เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว

Map

Not available