วิ่งรักษ์โลก 2018 - Virtual Run Back

Information

วันที่จัดงาน 1 มิถุนายน 2018
ที่ตั้ง Anywhere at anytime
สถานที่ Anywhere
เวบไซต์ http://www.thaivirtualrace.com
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียด

Details

Plogging Hero Run 2018 -ชวนกันวิ่งรักษ์โลก
กิจกรรมวิ่งที่คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์รักษาโลกของเราให้น่าอยู่ตลอดไป ขอเชิญชวนเหล่า Hero นักวิ่งร่วมกิจกรรม Plogging เดิน-วิ่งพร้อมเก็บขยะในระยะทาง 2.5 กิโลเมตรขึ้นไป พร้อมรับเหรียญรางวัล Plogging Hero

การร่วมกิจกรรม
1.ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2.ออกวิ่ง-เดินระยะทาง 2.5 กม. ขึ้นไป พร้อมเก็บขยะอย่างน้อย 10 ชิ้น
3.ส่งบันทึกผลระยะทางด้วยแอพลิเคชั่น GPS และภาพถ่ายขยะที่คุณเก็บได้
4.รอรับเหรียญ Plogging และเสื้อที่ระลึก

ค่าสมัคร
1.แพ็คเกจ A ลงทะเบียนพร้อมรับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 350 บาท
2.แพ็คเกจ B ลงทะเบียนพร้อมรับเหรียญและเสื้อ ค่าสมัคร 500 บาท

สาธารณกุศล
รายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งมอบให้โครงการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล "ครอบครัวหมูดุด" เพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นหมูดุดหรือพยูนกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของท้องทะเลไทย

สิ่งที่จะได้รับ
1.เหรียญรางวัล Plogging Hero
2.e-Certificate
3.กรณีสมัครแพ็คเกจ B รับเสื้อที่ระลึก

การชำระเงิน
ผ่านระบบ mPay ด้วยบัตรเครดิต เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ Familymart, Tops
**โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
เวบไซต์: http://www.thaivirtualrace.com
Facebook: @ploggingthailand

Rules

เงื่อนไขและกติกา
1. กำหนดระยะเวลาการวิ่ง 1- 30 มิถุนายน 2561
2. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัล
3. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งหลักฐานการวิ่งไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลแต่จะยังคงได้รับเสื้อที่ระลึกตามแพ็คเกจการสมัครที่เลือก
4. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, รณรงค์การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม

Map

Not available