วิ่ง 12 ราศี - ราศีตุลย์ (รอบพิเศษ) Back

ปิดรับสมัคร

Information

วันที่จัดงาน 1 ธันวาคม 2018
ที่ตั้ง Anywhere at anytime
สถานที่ Anywhere
เวบไซต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียด

Details

วิ่ง 12 ราศี - Zodiac Virtual Run Challenge 2018 - ราศีตุลย์ (รอบพิเศษ)

กิจกรรมวิ่งที่จะสร้างพลังให้คุณออกวิ่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2018

#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต

 

ระยะทาง: สะสมระยะทาง 25 กม.

สถานที่: ทุกที่ ทุกเวลา

วิธีการร่วมกิจกรรม

1.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

2.ออกวิ่งสะสมระยะทาง 25 กม.

3.ส่งบันทึกผลระยะทางรวมที่คุณวิ่ง

4.รอรับเหรียญราศีประจำเดือน

  

ค่าสมัคร 300 บาท (เฉพาะเหรียญ)

กรณีต้องการสั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติมได้ที่  https://www.thaivirtualrace.com/shop-masonry/

  

สิ่งที่จะได้รับ

-เหรียญรางวัลประจำราศี 

 

การส่งผล

ส่งเข้าระบบผ่านบัญชี Chekrace ที่เมนู My Race

http://www1.chekrace.com/my/virtualRaces

การชำระเงิน

ผ่านระบบ mPay ด้วยบัตรเครดิต เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ Familymart, Tops

**โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้

 

การจัดส่งเหรียญผู้พิชิต

-เหรียญรางวัลแจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งเมื่อผลตรวจสอบผ่านแล้วภายใน 7 วัน

 

ผู้พิชิตครบ 12 ราศี

ผู้พิชิตวิ่งครบ 12 เดือนจะได้รับเหรียญพิเศษ "The Sun" อีกหนึ่งเหรียญ โดยต้องเป็นผู้สมัครครบทั้ง 12 เดือนในแพ็คเกจใดก็ได้และวิ่งบรรลุเป้าหมายของคุณในทุกเดือน

 

FAQ ถาม-ตอบ

หาคำตอบข้อมูลกิจกรรม https://goo.gl/xc2UKe


Rules

เงื่อนไขและกติกา

1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งของแต่ละราศี 25 กม.

2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีและรางวัลผู้พิชิต 12 ราศี ต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่สะสม รวมระยะทางไม่ต่ำกว่าที่ได้เลือกไว้ในการสมัคร และอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของเดือนนั้นๆ

3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่ง 12 ราศี

4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลการวิ่งหรือส่งผลวิ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือกจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำราศี

5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

7. เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว

Map

Not available