วิ่ง 12 ราศี - ราศีมังกร Back

ปิดรับสมัคร

Information

วันที่จัดงาน 1 มกราคม 2019
ที่ตั้ง Anywhere at anytime
สถานที่ Anywhere
เวบไซต์
รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ดูรายละเอียด

Details

วิ่ง 12 ราศี - Zodiac Virtual Run Challenge 2018 - ราศีมังกร
กิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ที่จะสร้างพลังให้คุณออกวิ่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2018
#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต

ลงทะเบียนวิ่ง 12 ราศี  เดือนมกราคม

วันที่จัดกิจกรรม: 1-31 มกราคม 2562 

ระยะทาง: 25 กม./ 50 กม./ 100 กม. / 200 กม. ตามเป้าหมายที่เลือก

สถานที่: ทุกที่ ทุกเวลา

วิธีการร่วมกิจกรรม
1.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามแพ็คเกจการสมัครที่ต้องการ พร้อมเลือกเป้าหมายระยะทางวิ่งรวมของคุณในเดือน ให้เลือกระยะ 25 กม. 50 กม. 100 กม. และ 200 กม.
2.ออกวิ่งสะสมระยะประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมาย
3.ส่งบันทึกผลระยะทางรวมที่คุณวิ่งในแต่ละเดือน
4.รอรับเหรียญราศีประจำเดือน

ค่าสมัคร
1.แพ็คเกจ A สมัครราศีเดียว-รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 300 บาท
2.แพ็คเกจ B สมัครราศีเดียว-รวมเหรียญและเสื้อ ค่าสมัคร 500 บาท 


สิ่งที่จะได้รับ
1.เหรียญรางวัลประจำราศี จารึกระยะทางเป้าหมายของคุณ
2.e-BIB
3.เหรียญรางวัลพิเศษสำหรับผู้พิชิตเป้าหมายครบทั้ง 12 ราศี
4.ผู้สมัครแพ็คเกจ B รับเสื้อที่ระลึกแบบที่ 4 Galaxy  IV จัดส่งพร้อมเหรียญรางวัล 

การชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay

1.ชำระผ่าน ATM

2.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ Familymart, Tops, BigC

3.ชำระผ่านบัตรเครดิต

 

-ดูวิธีการชำระเงินผ่านระบบ mPay

http://www.ais.co.th/mpay/online.html

ชำระโดย ATM, Familymart, TOPs, BigC, บัตรเครดิต

-ดูวิธีการชำระเงินด้วย LINE Pay ได้ที่ https://line.me/th/pay/howto
**โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้


การกุศล
รายได้จากทุกการสมัครส่วนหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

การจัดส่งเหรียญผู้พิชิต
-ส่งผลก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
-เหรียญรางวัลแจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งผ่านระบบ

ผู้พิชิตครบ 12 ราศี
ผู้พิชิตวิ่งครบ 12 เดือนจะได้รับเหรียญพิเศษ "The Sun" อีกหนึ่งเหรียญ โดยต้องเป็นผู้สมัครครบทั้ง 12 เดือนในแพ็คเกจใดก็ได้และวิ่งบรรลุเป้าหมายของคุณในทุกเดือน

FAQ ถาม-ตอบ
หาคำตอบข้อมูลกิจกรรม https://goo.gl/xc2UKe

เวบไซต์ http://www.thaivirtualrace.com

Rules


เงื่อนไขและกติกา

1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งของแต่ละราศี 25 กม.

2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีและรางวัลผู้พิชิต 12 ราศี ต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่สะสม รวมระยะทางไม่ต่ำกว่าที่ได้เลือกไว้ในการสมัคร และอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของเดือนนั้นๆ

3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่ง 12 ราศี

4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลการวิ่งหรือส่งผลวิ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือกจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำราศี

5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

7. เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว

Map

Not available